Aktualności

26 lutego 2013 10:34 | Aktualności

Konkurs plastyczny

NIE TYLKO „SŁOŃ TRĄBALSKI” - ZOSTAŃ ILUSTRATOREM WIERSZY JULIANA TUWIMA

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa w Orzechowie (Aneta Płusa, Eugenia Jerzykowska)

TERMIN:

Prace należy dostarczyć do 27.03.2013 r. do SP w Orzechowie (tel. 913910994)

CELE KONKURSU:

 • promowanie twórczości Juliana Tuwima
 • zachęcenie dzieci do czytania książek  
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni dziecięcej
 • doskonalenie różnych technik plastycznych

TEMATYKA:

Ilustracja dowolnego wiersza Juliana Tuwima.

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do dwóch grup wiekowych:

 • Klas I – III szkół podstawowych
 • Klas IV – VI szkół podstawowych

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Technika: dopuszcza się całą gamę różnorodnych technik (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.).
 • Format: A4.
 • Karta informacyjna: na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły, tytuł wiersza.
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu.
 • Do każdej pracy musi być dołączona zgoda opiekunów na publikację prac i danych uczestnika (załącznik do regulaminu).

OCENA I NAGRODY:

 • Ocenie będą podlegać wartości artystyczne prac, indywidualne spojrzenia na tematykę konkursu oraz umiejętności warsztatowe.
 • Przewidziano nagrody dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły                                                                www.sp-orzechowo.superszkolna.pl do dnia 08.04.2013r.

Przeczytano: 984 razy. Do góry

Załączniki:

zgoda.docx [12.06 KB]

Wyszukiwarka

Realizacja: Superszkolna.pl